EKIfacade.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://nsp.rdc.nl/RDC
Version r1.10
Element and Attribute Namespaces
  • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
  • By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.
  • By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition

Declared Namespaces

Prefix Namespace
Default namespace http://nsp.rdc.nl/RDC
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Schema Component Representation
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://nsp.rdc.nl/RDC" version="r1.10">
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/basis.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/personen.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/voertuigen.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/technisch.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/rdw.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/r1.10/bibliotheek/uitvoeringen.xsd"/>
...
</xs:schema>
top

Global Declarations

Element: Identificatie

Name Identificatie
Type Identificatie
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<Identificatie> Identificatie </Identificatie>
Schema Component Representation
<xs:element name="Identificatie" type=" Identificatie "/>
top

Element: bevestigenSteekproef

Name bevestigenSteekproef
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<bevestigenSteekproef
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [1]
<Bevestigingsdatum> Datum </Bevestigingsdatum> [0..1]
<Bevestigingstijd> Tijd </Bevestigingstijd> [0..1]
</bevestigenSteekproef>
Schema Component Representation
<xs:element name="bevestigenSteekproef">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode "/>
<xs:element name="Bevestigingsdatum" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Bevestigingstijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: bevestigenSteekproefAntw

Name bevestigenSteekproefAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<bevestigenSteekproefAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [1]
<SteekproefBevestigd> Correct </SteekproefBevestigd> [1]
</bevestigenSteekproefAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="bevestigenSteekproefAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode "/>
<xs:element name="SteekproefBevestigd" type=" Correct "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: initialiseerEKI

Name initialiseerEKI
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<initialiseerEKI
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
</initialiseerEKI>
Schema Component Representation
<xs:element name="initialiseerEKI">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: initialiseerEKIAntw

Name initialiseerEKIAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<initialiseerEKIAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<KlantEKI> KlantEKI </KlantEKI> [1]
</initialiseerEKIAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="initialiseerEKIAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KlantEKI" type=" KlantEKI "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingAfkeuringAPK

Name opvoerenMeldingAfkeuringAPK
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0517 Opvoeren melding afkeuring APK licht voertuig

Proces : 0537 Opvoeren melding afkeuring APK zwaar voertuig

Functie: 01 Aanvraag

Functie: 08 Antwoord

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingAfkeuringAPK
IndicatieLichtZwaar=" IndicatieLichtZwaar [1]"
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [0..1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<Kilometerstand> Kilometerstand </Kilometerstand> [0..1]
<GeenTeller> GeenTeller </GeenTeller> [0..1]
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
</opvoerenMeldingAfkeuringAPK>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingAfkeuringAPK">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="Kilometerstand" type=" Kilometerstand " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GeenTeller" type=" GeenTeller " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IndicatieLichtZwaar" type=" IndicatieLichtZwaar " use="required"/>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw

Name opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw
IndicatieLichtZwaar=" IndicatieLichtZwaar [1]"
Referentie=" Referentie [0..1]">
Start Sequence [0..1]
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [0..1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [1]
<Kilometerstand> Kilometerstand </Kilometerstand> [0..1]
<GeenTeller> GeenTeller </GeenTeller> [1]
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
End Sequence
</opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode "/>
<xs:element name="Kilometerstand" type=" Kilometerstand " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GeenTeller" type=" GeenTeller "/>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IndicatieLichtZwaar" type=" IndicatieLichtZwaar " use="required"/>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingGoedkeuringAPK

Name opvoerenMeldingGoedkeuringAPK
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0121 Opvoeren melding goedkeuring APK licht voertuig

Proces : 0253 Opvoeren melding periodieke keuring zwaar vrtg

Functie: 01 Aanvraag

Functie: 08 Antwoord

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingGoedkeuringAPK
IndicatieLichtZwaar=" IndicatieLichtZwaar [1]"
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [0..1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<Kilometerstand> Kilometerstand </Kilometerstand> [0..1]
<GeenTeller> GeenTeller </GeenTeller> [0..1]
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [0..1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<AdresSteekproef> Adres </AdresSteekproef> [1]
</opvoerenMeldingGoedkeuringAPK>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingGoedkeuringAPK">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="Kilometerstand" type=" Kilometerstand " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GeenTeller" type=" GeenTeller " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresSteekproef" type=" Adres "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IndicatieLichtZwaar" type=" IndicatieLichtZwaar " use="required"/>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw

Name opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw
IndicatieLichtZwaar=" IndicatieLichtZwaar [1]"
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [1]
<Kilometerstand> Kilometerstand </Kilometerstand> [0..1]
<GeenTeller> GeenTeller </GeenTeller> [0..1]
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [0..1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum "/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode "/>
<xs:element name="Kilometerstand" type=" Kilometerstand " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GeenTeller" type=" GeenTeller " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IndicatieLichtZwaar" type=" IndicatieLichtZwaar " use="required"/>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingLPG

Name opvoerenMeldingLPG
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0122 Opvoeren melding LPG

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 08 Antwoordbericht

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingLPG
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [0..1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<GasTankinhoud> Ruimte </GasTankinhoud> [1]
</opvoerenMeldingLPG>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingLPG">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="GasTankinhoud" type=" Ruimte "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingLPGAntw

Name opvoerenMeldingLPGAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingLPGAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<GasTankinhoud> Ruimte </GasTankinhoud> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvoerenMeldingLPGAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingLPGAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="GasTankinhoud" type=" Ruimte "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzer

Name opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzer
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0124 Opvoeren melding snelheidsbegrenzer (SB)

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 08 Antwoordbericht

Functie: 09 Foutbericht

XML Instance Representation
<opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzer
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [0..1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<AdresSteekproef> Adres </AdresSteekproef> [0..1]
</opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzer>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzer">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresSteekproef" type=" Adres " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzerAntw

Name opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzerAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzerAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzerAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingSnelheidsbegrenzerAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject "/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingTachograaf

Name opvoerenMeldingTachograaf
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0123 Opvoeren melding tachograaf (TA)

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 08 Antwoordbericht

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingTachograaf
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [0..1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<AdresSteekproef> Adres </AdresSteekproef> [0..1]
</opvoerenMeldingTachograaf>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingTachograaf">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresSteekproef" type=" Adres " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvoerenMeldingTachograafAntw

Name opvoerenMeldingTachograafAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvoerenMeldingTachograafAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvoerenMeldingTachograafAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvoerenMeldingTachograafAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum "/>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject "/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject "/>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenKeuringsinstantie

Name opvragenKeuringsinstantie
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: KEURINGSINSTANTIE GEGEVENS MET ERKENNINGSGEGEVENS

Proces : 0481 Verstrekken actuele gegevens keuringsinstantie

Functie: 02 Aanvraag Erk geg en Cusum

Functie: 08 Antwoord KI gegevens

Functie: 09 Foutbericht KI gegevens
XML Instance Representation
<opvragenKeuringsinstantie
Referentie=" Referentie [0..1]">
<KINummer> KINummer </KINummer> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
</opvragenKeuringsinstantie>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenKeuringsinstantie">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KINummer" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenKeuringsinstantieAntw

Name opvragenKeuringsinstantieAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenKeuringsinstantieAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<KINummer> KINummer </KINummer> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<NaamKeuringsinstantie> Naam </NaamKeuringsinstantie> [1]
<SoortKeuringsinstantie> SoortKeuringsinstantie </SoortKeuringsinstantie> [1]
<AdresKeuringsinstantie> Adres </AdresKeuringsinstantie> [1]
<TelefoonnummerKeuringsinstantie> Telefoonnummer </TelefoonnummerKeuringsinstantie> [1]
<Erkenningen> Erkenningen </Erkenningen> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenKeuringsinstantieAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenKeuringsinstantieAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KINummer" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="NaamKeuringsinstantie" type=" Naam "/>
<xs:element name="SoortKeuringsinstantie" type=" SoortKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="AdresKeuringsinstantie" type=" Adres "/>
<xs:element name="TelefoonnummerKeuringsinstantie" type=" Telefoonnummer "/>
<xs:element name="Erkenningen" type=" Erkenningen " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenKeurmeester

Name opvragenKeurmeester
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: KEURMEESTER GEGEVENS MET ERKENNINGGEGEVENS

Proces : 0512 Verstrekken actuele gegevens keurmeester

Functie: 02 Aanvraag km-, erk geg en Cusum

Functie: 08 Antwoord km-, erk geg en Cusum

Functie: 09 Foutbericht km-gegevens
XML Instance Representation
<opvragenKeurmeester
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
</opvragenKeurmeester>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenKeurmeester">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenKeurmeesterAntw

Name opvragenKeurmeesterAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenKeurmeesterAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<GeslachtsnaamKeurmeester> Geslachtsnaam </GeslachtsnaamKeurmeester> [1]
<VoorvoegselsKeurmeester> Voorvoegsels </VoorvoegselsKeurmeester> [0..1]
<VoorlettersKeurmeester> VoorlettersRDW </VoorlettersKeurmeester> [0..1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
<EinddatumKeurmeester> Datum </EinddatumKeurmeester> [1]
<AdresKeurmeester> AdresKeurmeester </AdresKeurmeester> [1]
<BevoegdhedenKeurmeester> [0..1]
<BevoegdheidKeurmeester> [1..*]
<SoortBevoegdheidKeurmeester> SoortBevoegdheidKeurmeester </SoortBevoegdheidKeurmeester> [1]
<BegindatumBevoegdheidKeurmeester> Datum </BegindatumBevoegdheidKeurmeester> [1]
<EinddatumBevoegdheidKeurmeester> Datum </EinddatumBevoegdheidKeurmeester> [1]
<HerorientdatumBevoegdheidKeurmeester> Datum </HerorientdatumBevoegdheidKeurmeester> [0..1]
<EinddatumBlokkadeBevoegdheidKeurmeester> Datum </EinddatumBlokkadeBevoegdheidKeurmeester> [0..1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<CusumstandKeuringsinstantie> CusumstandKeuringsinstantie </CusumstandKeuringsinstantie> [1]
</BevoegdheidKeurmeester>
</BevoegdhedenKeurmeester>
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenKeurmeesterAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenKeurmeesterAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="GeslachtsnaamKeurmeester" type=" Geslachtsnaam "/>
<xs:element name="VoorvoegselsKeurmeester" type=" Voorvoegsels " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoorlettersKeurmeester" type=" VoorlettersRDW " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EinddatumKeurmeester" type=" Datum "/>
<xs:element name="AdresKeurmeester" type=" AdresKeurmeester "/>
<xs:element name="BevoegdhedenKeurmeester" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BevoegdheidKeurmeester" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoortBevoegdheidKeurmeester" type=" SoortBevoegdheidKeurmeester "/>
<xs:element name="BegindatumBevoegdheidKeurmeester" type=" Datum "/>
<xs:element name="EinddatumBevoegdheidKeurmeester" type=" Datum "/>
<xs:element name="HerorientdatumBevoegdheidKeurmeester" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EinddatumBlokkadeBevoegdheidKeurmeester" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="CusumstandKeuringsinstantie" type=" CusumstandKeuringsinstantie "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenMeldingAfkeuring

Name opvragenMeldingAfkeuring
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0538 Opvragen melding afkeuring meldingsinstantie

Functie: 01 Aanvraag

Functie: 08 Antwoord

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvragenMeldingAfkeuring
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [0..1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
</opvragenMeldingAfkeuring>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenMeldingAfkeuring">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenMeldingAfkeuringAntw

Name opvragenMeldingAfkeuringAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenMeldingAfkeuringAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [0..1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [0..1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [0..1]
<ToegevoegdObject> [0..1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [0..1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [0..1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [0..1]
<GasTankinhoud> Ruimte </GasTankinhoud> [0..1]
</ToegevoegdObject>
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [0..1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<AdresSteekproef> Adres </AdresSteekproef> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenMeldingAfkeuringAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenMeldingAfkeuringAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ToegevoegdObject" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GasTankinhoud" type=" Ruimte " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresSteekproef" type=" Adres " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenMeldingGoedkeuring

Name opvragenMeldingGoedkeuring
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: MELDING KEURINGSINSTANTIE

Proces : 0125 Opvragen melding goedkeuring meldingsinstantie

Functie: 01 Aanvraag

Functie: 08 Antwoord

Functie: 09 Foutbericht

Alleen bij het vraag bericht "opvragenMeldingAPK Keuringsresultaat="Afgekeurd"" mogen de volgende elementen worden opgegeven:

- PasnummerKeurmeester en PincodeKeurmeester

Alleen bij het antwoord bericht opvragenMeldingAPKAntw, indien Keuringsresultaat="Goedgekeurd bij het vraag bericht", kan het element SoortMeldingKeuringsinstantie voorkomen.
XML Instance Representation
<opvragenMeldingGoedkeuring
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [0..1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
</opvragenMeldingGoedkeuring>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenMeldingGoedkeuring">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenMeldingGoedkeuringAntw

Name opvragenMeldingGoedkeuringAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenMeldingGoedkeuringAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
<SoortMeldingKeuringsinstantie> SoortMeldingKeuringsinstantie </SoortMeldingKeuringsinstantie> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [0..1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [0..1]
<ToegevoegdObject> [0..1]
<TypeObjectToegevoegd> TypeObject </TypeObjectToegevoegd> [0..1]
<MerkObjectToegevoegd> MerkObject </MerkObjectToegevoegd> [0..1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [0..1]
<GasTankinhoud> Ruimte </GasTankinhoud> [0..1]
</ToegevoegdObject>
<VoertuigGebreken> VoertuigGebreken </VoertuigGebreken> [0..1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [0..1]
<KINummerInrichting> KINummer </KINummerInrichting> [0..1]
<AdresSteekproef> Adres </AdresSteekproef> [0..1]
<EindeQuarantaineTijd> Tijd </EindeQuarantaineTijd> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenMeldingGoedkeuringAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenMeldingGoedkeuringAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
<xs:element name="SoortMeldingKeuringsinstantie" type=" SoortMeldingKeuringsinstantie " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ToegevoegdObject" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TypeObjectToegevoegd" type=" TypeObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="MerkObjectToegevoegd" type=" MerkObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GasTankinhoud" type=" Ruimte " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VoertuigGebreken" type=" VoertuigGebreken " minOccurs="0"/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerInrichting" type=" KINummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresSteekproef" type=" Adres " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EindeQuarantaineTijd" type=" Tijd " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenRekeningcourant

Name opvragenRekeningcourant
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: REKENING-COURANT GEGEVENS

Proces : 0127 Opvragen REK-COURANT op entiteit-sleutel

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 08 Antwoordbericht

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvragenRekeningcourant
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<EntiteitAanduidingRekeningcourant> EntiteitAanduidingRekeningcourant </EntiteitAanduidingRekeningcourant> [0..1]
<EntiteitSleutelRekeningcourant> EntiteitSleutelRekeningcourant </EntiteitSleutelRekeningcourant> [1]
</opvragenRekeningcourant>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenRekeningcourant">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="EntiteitAanduidingRekeningcourant" type=" EntiteitAanduidingRekeningcourant " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EntiteitSleutelRekeningcourant" type=" EntiteitSleutelRekeningcourant "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenRekeningcourantAntw

Name opvragenRekeningcourantAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenRekeningcourantAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<EntiteitAanduidingRekeningcourant> EntiteitAanduidingRekeningcourant </EntiteitAanduidingRekeningcourant> [0..1]
<EntiteitSleutelRekeningcourant> EntiteitSleutelRekeningcourant </EntiteitSleutelRekeningcourant> [1]
<NaamRekeningcourantHouder> Naam </NaamRekeningcourantHouder> [1]
<RekeningcourantNummer> RekeningcourantNummer </RekeningcourantNummer> [1]
<SaldoRekeningcourantHouder> Bedrag </SaldoRekeningcourantHouder> [1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenRekeningcourantAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenRekeningcourantAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="EntiteitAanduidingRekeningcourant" type=" EntiteitAanduidingRekeningcourant " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EntiteitSleutelRekeningcourant" type=" EntiteitSleutelRekeningcourant "/>
<xs:element name="NaamRekeningcourantHouder" type=" Naam "/>
<xs:element name="RekeningcourantNummer" type=" RekeningcourantNummer "/>
<xs:element name="SaldoRekeningcourantHouder" type=" Bedrag "/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie

Name opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: TECHNISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN KEURINGSINSTANTIE

Proces : 1208 Opvragen techn gegevens tbv keuring KI

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 02 Antwoordbericht

Functie: 09 Foutbericht
XML Instance Representation
<opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
</opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw

Name opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Meldcode> Meldcode </Meldcode> [1]
<KentekenbewijsDuplicaten> Aantal </KentekenbewijsDuplicaten> [0..1]
<VoertuigsoortRDW> VoertuigsoortRDW </VoertuigsoortRDW> [1]
<MerkRDW> MerkRDW </MerkRDW> [0..1]
<TypeBeschrijving> TypeBeschrijvingVoertuig </TypeBeschrijving> [0..1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [1]
<PlaatsChassisnummerOmschrijving> PlaatsChassisnummerOmschrijving </PlaatsChassisnummerOmschrijving> [1]
<Brandstofcode> Brandstofcode </Brandstofcode> [0..1]
<BrandstofcodeNeven> Brandstofcode </BrandstofcodeNeven> [0..1]
<EegVoertuigCategorieToevoeging> EEGVoertuigCategorieToevoeging </EegVoertuigCategorieToevoeging> [0..1]
<UitgebreideVoertuigGegevens> [0..1]
<InrichtingsOmschrijving> Omschrijving </InrichtingsOmschrijving> [0..1]
<Assen> Aantal </Assen> [0..1]
<Wielen> Aantal </Wielen> [0..1]
<Cilinders> Aantal </Cilinders> [0..1]
<Deuren> Aantal </Deuren> [0..1]
<Wielbasis> Lengte </Wielbasis> [1]
<MaximumMassaVoertuig> Massa </MaximumMassaVoertuig> [0..1]
<BreedteVoertuig> Lengte </BreedteVoertuig> [0..1]
<AfstandHartKoppelingEnVoorzijdeVoertuig> Lengte </AfstandHartKoppelingEnVoorzijdeVoertuig> [0..1]
<AfstandHartKoppelingEnAchterzijdeVoertuig> Lengte </AfstandHartKoppelingEnAchterzijdeVoertuig> [0..1]
</UitgebreideVoertuigGegevens>
<ToegevoegdObject> [0..1]
<SoortToegestaanObjectToegevoegd> SoortToegestaanObject </SoortToegestaanObjectToegevoegd> [0..1]
<ClassificatieToegevoegdObject> ClassificatieObject </ClassificatieToegevoegdObject> [1]
</ToegevoegdObject>
<VervaldatumKeuring> Datum </VervaldatumKeuring> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Meldcode" type=" Meldcode "/>
<xs:element name="KentekenbewijsDuplicaten" type=" Aantal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoertuigsoortRDW" type=" VoertuigsoortRDW "/>
<xs:element name="MerkRDW" type=" MerkRDW " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TypeBeschrijving" type=" TypeBeschrijvingVoertuig " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer "/>
<xs:element name="PlaatsChassisnummerOmschrijving" type=" PlaatsChassisnummerOmschrijving "/>
<xs:element name="Brandstofcode" type=" Brandstofcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="BrandstofcodeNeven" type=" Brandstofcode " minOccurs="0"/>
<xs:element name="EegVoertuigCategorieToevoeging" type=" EEGVoertuigCategorieToevoeging " minOccurs="0"/>
<xs:element name="UitgebreideVoertuigGegevens" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="InrichtingsOmschrijving" type=" Omschrijving " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Assen" type=" Aantal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Wielen" type=" Aantal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cilinders" type=" Aantal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Deuren" type=" Aantal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Wielbasis" type=" Lengte "/>
<xs:element name="MaximumMassaVoertuig" type=" Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="BreedteVoertuig" type=" Lengte " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AfstandHartKoppelingEnVoorzijdeVoertuig" type=" Lengte " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AfstandHartKoppelingEnAchterzijdeVoertuig" type=" Lengte " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ToegevoegdObject" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoortToegestaanObjectToegevoegd" type=" SoortToegestaanObject " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ClassificatieToegevoegdObject" type=" ClassificatieObject "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VervaldatumKeuring" type=" Datum " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: wijzigenAdresKeurmeester

Name wijzigenAdresKeurmeester
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: KEURMEESTER GEGEVENS MET ERKENNINGGEGEVENS

Proces : 0513 Wijzigen (adres)gegevens keurmeester on-line (RDC)

Functie: 01 Melding adresw keurmeester

Functie: 08 Antw melding adresw keurmeest

Functie: 09 Foutmelding adresw keurmeester
XML Instance Representation
<wijzigenAdresKeurmeester
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
<AdresKeurmeester> AdresKeurmeester </AdresKeurmeester> [0..1]
</wijzigenAdresKeurmeester>
Schema Component Representation
<xs:element name="wijzigenAdresKeurmeester">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresKeurmeester" type=" AdresKeurmeester " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: wijzigenAdresKeurmeesterAntw

Name wijzigenAdresKeurmeesterAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<wijzigenAdresKeurmeesterAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<PincodeKeurmeester> PincodeKeurmeester </PincodeKeurmeester> [0..1]
<AdresKeurmeester> AdresKeurmeester </AdresKeurmeester> [0..1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</wijzigenAdresKeurmeesterAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="wijzigenAdresKeurmeesterAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="PincodeKeurmeester" type=" PincodeKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresKeurmeester" type=" AdresKeurmeester " minOccurs="0"/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: wijzigenPincode

Name wijzigenPincode
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Application Data Bericht: WACHTWOORDGEGEVENS

Proces : 0013 Wijzigen wachtwoord

Functie: 01 Aanvraagbericht

Functie: 08 Antwoordbericht

Functie: 13 Foutbericht
XML Instance Representation
<wijzigenPincode
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<KlantnummerRDW> KlantnummerRDW </KlantnummerRDW> [1]
<WachtwoordActueel> WachtwoordRDW </WachtwoordActueel> [1]
<WachtwoordNieuw> WachtwoordRDW </WachtwoordNieuw> [1]
</wijzigenPincode>
Schema Component Representation
<xs:element name="wijzigenPincode">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="KlantnummerRDW" type=" KlantnummerRDW "/>
<xs:element name="WachtwoordActueel" type=" WachtwoordRDW "/>
<xs:element name="WachtwoordNieuw" type=" WachtwoordRDW "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: wijzigenPincodeAntw

Name wijzigenPincodeAntw
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<wijzigenPincodeAntw
Referentie=" Referentie [0..1]">
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<KlantnummerRDW> KlantnummerRDW </KlantnummerRDW> [1]
<WachtwoordNieuw> WachtwoordRDW </WachtwoordNieuw> [1]
<RDWMelding> Melding </RDWMelding> [0..1]
</wijzigenPincodeAntw>
Schema Component Representation
<xs:element name="wijzigenPincodeAntw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="KlantnummerRDW" type=" KlantnummerRDW "/>
<xs:element name="WachtwoordNieuw" type=" WachtwoordRDW "/>
<xs:element name="RDWMelding" type=" Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Referentie" type=" Referentie "/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Global Definitions

Complex Type: AdresKeurmeester

Super-types: Adres < AdresKeurmeester (by extension)
Sub-types: None
Name AdresKeurmeester
Used by (from the same schema document) Element opvragenKeurmeesterAntw , Element wijzigenAdresKeurmeester , Element wijzigenAdresKeurmeesterAntw
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<!-- ' Adres ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
<WoonwagenAanBoordVerwijzingAdresVestiging> WoonwagenAanBoordVerwijzing </WoonwagenAanBoordVerwijzingAdresVestiging> [0..1]
<LocatieAdresKeurmeester> LocatieAdres </LocatieAdresKeurmeester> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="AdresKeurmeester">
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" Adres ">
<xs:sequence>
<xs:element name="WoonwagenAanBoordVerwijzingAdresVestiging" type=" WoonwagenAanBoordVerwijzing " minOccurs="0"/>
<xs:element name="LocatieAdresKeurmeester" type=" LocatieAdres " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Erkenningen

Super-types: None
Sub-types: None
Name Erkenningen
Used by (from the same schema document) Element opvragenKeuringsinstantieAntw
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<Erkenning> [1..*]
<SoortErkenningKeuringsinstantie> SoortErkenningKeuringsinstantie </SoortErkenningKeuringsinstantie> [1]
<StatusErkenningKeuringsinstantie> StatusErkenningKeuringsinstantie </StatusErkenningKeuringsinstantie> [1]
<KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> Kwaliteitsklasse </KwaliteitsklasseKeuringsinstantie> [1]
<CusumstandKeuringsinstantie> CusumstandKeuringsinstantie </CusumstandKeuringsinstantie> [1]
</Erkenning>
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Erkenningen">
<xs:sequence>
<xs:element name="Erkenning" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoortErkenningKeuringsinstantie" type=" SoortErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="StatusErkenningKeuringsinstantie" type=" StatusErkenningKeuringsinstantie "/>
<xs:element name="KwaliteitsklasseKeuringsinstantie" type=" Kwaliteitsklasse "/>
<xs:element name="CusumstandKeuringsinstantie" type=" CusumstandKeuringsinstantie "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Keurmeester

Super-types: None
Sub-types: None
Name Keurmeester
Used by (from the same schema document) Complex Type Keurmeesters
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<PasnummerKeurmeester> PasnummerKeurmeester </PasnummerKeurmeester> [1]
<GeslachtsnaamKeurmeester> Geslachtsnaam </GeslachtsnaamKeurmeester> [1]
<VoorvoegselsKeurmeester> VoorvoegselRDW </VoorvoegselsKeurmeester> [0..1]
<VoorlettersKeurmeester> VoorlettersRDW </VoorlettersKeurmeester> [0..1]
<ExpiratiedatumPincode> Datum </ExpiratiedatumPincode> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Keurmeester">
<xs:sequence>
<xs:element name="PasnummerKeurmeester" type=" PasnummerKeurmeester "/>
<xs:element name="GeslachtsnaamKeurmeester" type=" Geslachtsnaam "/>
<xs:element name="VoorvoegselsKeurmeester" type=" VoorvoegselRDW " minOccurs="0"/>
<xs:element name="VoorlettersKeurmeester" type=" VoorlettersRDW " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ExpiratiedatumPincode" type=" Datum " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Keurmeesters

Super-types: None
Sub-types: None
Name Keurmeesters
Used by (from the same schema document) Complex Type KlantEKI
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<Keurmeester> Keurmeester </Keurmeester> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Keurmeesters">
<xs:sequence>
<xs:element name="Keurmeester" type=" Keurmeester " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: KlantEKI

Super-types: None
Sub-types: None
Name KlantEKI
Used by (from the same schema document) Element initialiseerEKIAntw
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<RDCNummer> RDCNummer </RDCNummer> [1]
<Naam> Naam </Naam> [1]
<VestigingAdres> AdresUitgebreid </VestigingAdres> [0..1]
<KINummerMelding> KINummer </KINummerMelding> [1]
<EGIS> Correct </EGIS> [0..1]
<SMS> Correct </SMS> [0..1]
<Keurmeesters> Keurmeesters </Keurmeesters> [0..1]
<OpenstaandeSteekproeven> Steekproeven </OpenstaandeSteekproeven> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="KlantEKI">
<xs:sequence>
<xs:element name="RDCNummer" type=" RDCNummer "/>
<xs:element name="Naam" type=" Naam "/>
<xs:element name="VestigingAdres" type=" AdresUitgebreid " minOccurs="0"/>
<xs:element name="KINummerMelding" type=" KINummer "/>
<xs:element name="EGIS" type=" Correct " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SMS" type=" Correct " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Keurmeesters" type=" Keurmeesters " minOccurs="0"/>
<xs:element name="OpenstaandeSteekproeven" type=" Steekproeven " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Steekproef

Super-types: None
Sub-types: None
Name Steekproef
Used by (from the same schema document) Complex Type Steekproeven
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<Kenteken> Kenteken </Kenteken> [1]
<Chassisnummer> Chassisnummer </Chassisnummer> [0..1]
<TransactiecodeErkenning> Transactiecode </TransactiecodeErkenning> [1]
<MeldingsdatumKeuringsinstantie> Datum </MeldingsdatumKeuringsinstantie> [1]
<MeldingstijdKeuringsinstantie> Tijd </MeldingstijdKeuringsinstantie> [1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Steekproef">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kenteken" type=" Kenteken "/>
<xs:element name="Chassisnummer" type=" Chassisnummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TransactiecodeErkenning" type=" Transactiecode "/>
<xs:element name="MeldingsdatumKeuringsinstantie" type=" Datum "/>
<xs:element name="MeldingstijdKeuringsinstantie" type=" Tijd "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Steekproeven

Super-types: None
Sub-types: None
Name Steekproeven
Used by (from the same schema document) Complex Type KlantEKI
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<Steekproef> Steekproef </Steekproef> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Steekproeven">
<xs:sequence>
<xs:element name="Steekproef" type=" Steekproef " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Simple Type: IndicatieLichtZwaar

Super-types: xs:string < IndicatieLichtZwaar (by restriction)
Sub-types: None
Name IndicatieLichtZwaar
Used by (from the same schema document) Element opvoerenMeldingAfkeuringAPK , Element opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw , Element opvoerenMeldingGoedkeuringAPK , Element opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw
Content
  • Base XSD Type: string
  • value comes from list: {'Licht'|'Zwaar'}
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="IndicatieLichtZwaar">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="Licht"/>
<xs:enumeration value="Zwaar"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
  • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia" >
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice [1]
<city> string </city> [1]
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1] ?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexType name="AusAddress">
<complexContent>
<extension base=" Address ">
<sequence>
<element name="state" type=" AusStates "/>
<element name="postcode">
<simpleType>
<restriction base=" string ">
<pattern value="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="country" type=" string " fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top