voertuigen.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://nsp.rdc.nl/RDC
Version r1.10
Element and Attribute Namespaces
 • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local attribute declarations have no namespace.

Declared Namespaces

Prefix Namespace
Default namespace http://nsp.rdc.nl/RDC
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Schema Component Representation
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://nsp.rdc.nl/RDC" version="r1.10">
...
</xs:schema>
top

Global Definitions

Simple Type: APSStatus

Super-types: xs:integer < APSStatus (by restriction)
Sub-types: None
Name APSStatus
Content
 • Base XSD Type: integer
 • value comes from list: {'0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'}
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="APSStatus">
<xs:restriction base=" xs:integer ">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Bijzonderheidscode

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Bijzonderheidscode (by restriction)
Sub-types: None
Name Bijzonderheidscode
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 3
Documentation Code die aangeeft welke standaard bijzonderheden op een voertuig van toepassing zijn. Op het kentekenbewijs worden de bijzonderheden volledig uitgeschreven.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Bijzonderheidscode">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: BromfietsTypegoedkeuringsnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < BromfietsTypegoedkeuringsnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name BromfietsTypegoedkeuringsnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 4
Documentation Bromfiets typegoedkeuringsnummer
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="BromfietsTypegoedkeuringsnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: BromfietscategorieCode

Super-types: xs:string < BromfietscategorieCode (by restriction)
Sub-types: None
Name BromfietscategorieCode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 1
Documentation Nationale wettelijke aanduiding van de catergorie indeling van een bromfiets. De aanduiding is afhankelijk van de op het moment van typegoedkeuring geldelde wet, het aantal wielen en het gebied waarin de maximum snelheid valt.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="BromfietscategorieCode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Chassisnummer

Super-types: xs:string < Chassisnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name Chassisnummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Documentation Het nummer waarmee een voertuig uniek geidentificeerd kan worden en zoals dit oorspronkelijk door de fabrikant of ambtshalve is aangebracht. In VER worden alleen de cijfers en de letters overgenomen.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Chassisnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ClassificatieG3Indicator

Super-types: xs:string < ClassificatieG3Indicator (by restriction)
Sub-types: None
Name ClassificatieG3Indicator
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 1
Documentation Indicator die aangeeft of het voertuig is voorzien van een LPG tank met generatie 3 installatie
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ClassificatieG3Indicator">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: CodeFiscaleAfschrijving

Super-types: xs:string < CodeFiscaleAfschrijving (by restriction)
Sub-types: None
Name CodeFiscaleAfschrijving
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 1
Documentation Code voor de fiscale afschrijving van een voertuig
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="CodeFiscaleAfschrijving">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: CvoRelatie

Super-types: xs:nonNegativeInteger < CvoRelatie (by restriction)
Sub-types: None
Name CvoRelatie
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 9
Documentation Code die een op een overeenkomt met een ETK-sleutel, bestemd om in andere systemen dan VGS met deze eenvoudige code te kunnen werken in plaats van met de lastig te hanteren ETG-sleutelgegevens, onafhankelijk van het soort ETG-sleutel
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="CvoRelatie">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EEGTypeGoedkeuringsnummer

Super-types: xs:string < EEGTypeGoedkeuringsnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name EEGTypeGoedkeuringsnummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 35
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EEGTypeGoedkeuringsnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EEGTypegoedkeuringsnummer2Of3Wieler

Super-types: xs:string < EEGTypegoedkeuringsnummer2Of3Wieler (by restriction)
Sub-types: None
Name EEGTypegoedkeuringsnummer2Of3Wieler
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 35
Documentation EEG typegoedkeuringsnummer van een 2- of 3-wieler
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EEGTypegoedkeuringsnummer2Of3Wieler">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EEGUitvoeringscode

Super-types: xs:string < EEGUitvoeringscode (by restriction)
Sub-types: None
Name EEGUitvoeringscode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 35
Documentation EEG uitvoeringscode
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EEGUitvoeringscode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EEGVariantcode

Super-types: xs:string < EEGVariantcode (by restriction)
Sub-types: None
Name EEGVariantcode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Documentation EEG variantcode
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EEGVariantcode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EEGVarianttype

Super-types: xs:string < EEGVarianttype (by restriction)
Sub-types: None
Name EEGVarianttype
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EEGVarianttype">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGBasisnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < ETGBasisnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGBasisnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 4
Documentation Basisnummer van het Europese Typegoedkeuringsnummer
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGBasisnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGLandcode

Super-types: xs:string < ETGLandcode (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGLandcode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 4
Documentation Landcode van het Europese Typegoedkeuringsnummer
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGLandcode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGRichtlijnnummer

Super-types: xs:string < ETGRichtlijnnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGRichtlijnnummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 7
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGRichtlijnnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGRichtlijnnummerLaatsteWijziging

Super-types: xs:string < ETGRichtlijnnummerLaatsteWijziging (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGRichtlijnnummerLaatsteWijziging
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 7
Documentation Richtlijnnummer laatste wijziging van het Europese Typegoedkeuringsnummer.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGRichtlijnnummerLaatsteWijziging">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGSleutel

Super-types: xs:string < ETGSleutel (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGSleutel
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Documentation Technische samenvoeging van vier attributen die vaak samen voorkomen in sleutels van ETK entiteiten. Voor de ETK-M1 database betreft het de attributen LAND-CODE-ETK (AN 4), RICHTL-NR-L-W (A-N 7), EEG-BASIS-GK-NR (NUM 4) en EEGUITBR- GK-NR (NUM 2) inclusief scheidingstekens (*). Voor de ETR database betreft het de samenvoeging van LAND-CODEETK, RICHTL-NR-EEUW, EEG-BASIS-GK-NR en EEG-UITBR-GK-NR inclusief de scheidingstekens (*). In TYPE-VRTG heet deze samenvoeging EEG-TYPE-GK-NR; deze heeft dezelfde logica maar alleen is deze AN( 25) lang om voorbereid te zijn op toekomstige uitbreidingen van het typegoedkeuringsnummer.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGSleutel">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: ETGUitbreidingnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < ETGUitbreidingnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name ETGUitbreidingnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 2
Documentation Uitbreidingsnummer van het Europese Typegoedkeuringsnummer
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="ETGUitbreidingnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Emissiecode

Super-types: xs:string < Emissiecode (by restriction)
Sub-types: None
Name Emissiecode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 1
Documentation Mate van luchtverontreiniging door het voertuig
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Emissiecode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: GeenTeller

Super-types: xs:string < GeenTeller (by restriction)
Sub-types: None
Name GeenTeller
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = GT|gt
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="GeenTeller">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:pattern value="GT|gt"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Geluidsniveau

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Geluidsniveau (by restriction)
Sub-types: None
Name Geluidsniveau
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 3
Documentation Geluidsniveau voertuig
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Geluidsniveau">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Handelsbenaming

Super-types: xs:string < Handelsbenaming (by restriction)
Sub-types: None
Name Handelsbenaming
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 50
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Handelsbenaming">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: KINummer

Super-types: xs:string < KINummer (by restriction)
Sub-types: None
Name KINummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 7
Documentation Registratienummer toegekend aan een interne of externe keuringsinstantie die bevoegd is tot het verrichten van handelingen in het kader van de erkenningsregelingen met het toelaten van voertuigen tot de weg. Byzonderheden: Indien de 2e positie numeriek is, is het een interne KI, anders is het een externe KI. De FORMELE vastlegging van dit feit gebeurt in SOORT-KI.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="KINummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Kenteken

Super-types: xs:string < Kenteken (by restriction)
Sub-types: None
Name Kenteken
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [a-zA-Z0-9]*
 • length <= 6
Documentation Kenteken
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Kenteken">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="6"/>
<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Kilometerstand

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Kilometerstand (by restriction)
Sub-types: None
Name Kilometerstand
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 7
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Kilometerstand">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: KleurcodeRDW

Super-types: xs:string < KleurcodeRDW (by restriction)
Sub-types: None
Name KleurcodeRDW
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 2
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="KleurcodeRDW">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Meldcode

Super-types: xs:string < Meldcode (by restriction)
Sub-types: None
Name Meldcode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 4
Documentation Afgeleide van het chassisnummer
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Meldcode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: MeldendeInstantie

Super-types: xs:string < MeldendeInstantie (by restriction)
Sub-types: None
Name MeldendeInstantie
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 7
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="MeldendeInstantie">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: MemoImporteur

Super-types: xs:string < MemoImporteur (by restriction)
Sub-types: None
Name MemoImporteur
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 20
Documentation Importeurs informatie bij kenteken aanvraag
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="MemoImporteur">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Merktypecode

Super-types: xs:string < Merktypecode (by restriction)
Sub-types: None
Name Merktypecode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 9
Documentation combinatie van merkcode + typecode (inclusief voorloopnullen)
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Merktypecode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: PersoonnummerEigenaar

Super-types: xs:nonNegativeInteger < PersoonnummerEigenaar (by restriction)
Sub-types: None
Name PersoonnummerEigenaar
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 10
Documentation Zie Persoonnummer. Persoonummer-eigenaar is de verwijzing vanuit het voertuig naar de eigenaar
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="PersoonnummerEigenaar">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: PersoonnummerHouder

Super-types: xs:nonNegativeInteger < PersoonnummerHouder (by restriction)
Sub-types: None
Name PersoonnummerHouder
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 10
Documentation Zie Persoonnummer. Persoonummer-houder is de verwijzing vanuit het voertuig naar de houder
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="PersoonnummerHouder">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: PlaatscodeChassisnummer

Super-types: xs:string < PlaatscodeChassisnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name PlaatscodeChassisnummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 14
Documentation Plaats waar het chassisnummer staat.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="PlaatscodeChassisnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: RDWBedrijfsnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < RDWBedrijfsnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name RDWBedrijfsnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Documentation Registratie nummer bij de RDW van een handelaar
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="RDWBedrijfsnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: RecordsoortRDWBestand

Super-types: xs:nonNegativeInteger < RecordsoortRDWBestand (by restriction)
Sub-types: None
Name RecordsoortRDWBestand
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 2
Documentation Soort record aangeleverd in RDW bestand
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="RecordsoortRDWBestand">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Signaalcode

Super-types: xs:string < Signaalcode (by restriction)
Sub-types: None
Name Signaalcode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 3
Documentation Code signaal Indien de eerste positie een A is dan is het signaal afkomstig van de RDW
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Signaalcode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: SoortEigenaarVorig

Super-types: xs:string < SoortEigenaarVorig (by restriction)
Sub-types: None
Name SoortEigenaarVorig
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Code vorig soort eigenaar
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="SoortEigenaarVorig">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: SoortMeldendeInstantie

Super-types: xs:string < SoortMeldendeInstantie (by restriction)
Sub-types: None
Name SoortMeldendeInstantie
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'BED'|'PL'|'RDW'|'PTT'|'VAR'}
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="SoortMeldendeInstantie">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="BED"/>
<xs:enumeration value="PL"/>
<xs:enumeration value="RDW"/>
<xs:enumeration value="PTT"/>
<xs:enumeration value="VAR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusBedrijfsvoorraad

Super-types: xs:string < StatusBedrijfsvoorraad (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusBedrijfsvoorraad
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig bij een handelaar in voorraad staat
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusBedrijfsvoorraad">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusBijzonderheden

Super-types: xs:string < StatusBijzonderheden (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusBijzonderheden
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig de bijzonderheden Taxi of dubbele cabine heeft.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusBijzonderheden">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusExport

Super-types: xs:string < StatusExport (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusExport
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig is geexporteerd
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusExport">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusGestolen

Super-types: xs:string < StatusGestolen (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusGestolen
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig gestolen of vermist is
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusGestolen">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusKeuring

Super-types: xs:string < StatusKeuring (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusKeuring
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig een WOK, Total loss, schorsing of buiten registratie status heeft
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusKeuring">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusOngeldig

Super-types: xs:string < StatusOngeldig (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusOngeldig
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig ongeldig is verklaard
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusOngeldig">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusRTL

Super-types: xs:string < StatusRTL (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusRTL
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig een Verplichtingennemer-indicatie (Code-RTL) heeft.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusRTL">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusSloop

Super-types: xs:string < StatusSloop (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusSloop
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig is gesloopt
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusSloop">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusVerkoop

Super-types: xs:nonNegativeInteger < StatusVerkoop (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusVerkoop
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 1
Documentation Geeft de status van een voertuig aan nieuw/gebruikt
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusVerkoop">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusVervallen

Super-types: xs:string < StatusVervallen (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusVervallen
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig is vervallen
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusVervallen">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: StatusVervanging

Super-types: xs:string < StatusVervanging (by restriction)
Sub-types: None
Name StatusVervanging
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Geeft aan of het voertuig een vervangend kenteken heeft
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="StatusVervanging">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: TechnischeEisAfhandelCode

Super-types: xs:string < TechnischeEisAfhandelCode (by restriction)
Sub-types: None
Name TechnischeEisAfhandelCode
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'A'|'B'}
Documentation Code die aangeeft hoe de afhandeling moet verlopen indien een voertuig niet aan de technische eisen voldoet. De codering is:
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="TechnischeEisAfhandelCode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="B"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Typecode

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Typecode (by restriction)
Sub-types: None
Name Typecode
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Documentation Code type voertuig
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Typecode">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: UitvoeringsVolgnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < UitvoeringsVolgnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name UitvoeringsVolgnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="UitvoeringsVolgnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: UitvoeringsVolgnummerRDW

Super-types: xs:nonNegativeInteger < UitvoeringsVolgnummerRDW (by restriction)
Sub-types: None
Name UitvoeringsVolgnummerRDW
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Documentation Uitvoerings volgnummer dat RDW hanteert
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="UitvoeringsVolgnummerRDW">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: VariantcodeAanhanger

Super-types: xs:string < VariantcodeAanhanger (by restriction)
Sub-types: None
Name VariantcodeAanhanger
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 15
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="VariantcodeAanhanger">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: VerplichtingennemerIndicatie

Super-types: xs:string < VerplichtingennemerIndicatie (by restriction)
Sub-types: None
Name VerplichtingennemerIndicatie
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Indicator die aangeeeft of voor een bepaald voertuig een rechtspersoon (leasemaatschappij) aanwezig is die de verplichtingen ten aanzien van APK en/of WAM overneemt. (RTL = Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappij)
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="VerplichtingennemerIndicatie">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: VoertuigClassificatie

Super-types: xs:nonNegativeInteger < VoertuigClassificatie (by restriction)
Sub-types: None
Name VoertuigClassificatie
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 2
Documentation Classificatie van een voertuig, aangegeven door de RDW
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="VoertuigClassificatie">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: VoertuigStatus

Super-types: xs:string < VoertuigStatus (by restriction)
Sub-types: None
Name VoertuigStatus
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'}
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="VoertuigStatus">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: VolgnummerEigenaar

Super-types: xs:nonNegativeInteger < VolgnummerEigenaar (by restriction)
Sub-types: None
Name VolgnummerEigenaar
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 3
Documentation Volgnummer dat aangeeft hoeveel houders het voertuig heeft gehad (in bedrijfsvoorraad wordt niet meegeteld)
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="VolgnummerEigenaar">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: WijzeInvoer

Super-types: xs:string < WijzeInvoer (by restriction)
Sub-types: None
Name WijzeInvoer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 1
Documentation Code die de wijze van invoer aangeeft
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="WijzeInvoer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
 • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia" >
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice [1]
<city> string </city> [1]
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1] ?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexType name="AusAddress">
<complexContent>
<extension base=" Address ">
<sequence>
<element name="state" type=" AusStates "/>
<element name="postcode">
<simpleType>
<restriction base=" string ">
<pattern value="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="country" type=" string " fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top