Service VkrCvoService

WSDL Namespace:
http://rdwservices.inmotiv.nl/vkrcvo
WSDL source:
Imported schema:
http://nsp.rdc.nl/vkrcvo/5.0.3/vkrcvo.xsd
Schema docu:
Schema source:

Port VkrCvoEndpoint Port typeSource representation

Location:
https://tst-services.rdc.nl/vkrcvo/3.0/tst
Protocol:
SOAP
Default style:
document
Transport:
SOAP over HTTP
Operations:

Operations

  Port type VkrCvoEndpointSource representation

  1. aanvragenKenteken
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   aanvragenKenteken
   Input:
   aanvragenKentekenVraag (soap:body, use = literal)Source representation
   aanvragenKentekenVraag type aanvragenKentekenVraag - extension of type RdwVraag
   • importeur type Importeur
    • memo - optional; type Memo - type string with restriction maxLength(20)
     Importeurs informatie bij kenteken aanvraag.
   • rdcNummerDealer - optional; type RdcNummer
   • voertuig type Voertuig
    • voertuigidentificatie type Voertuigidentificatie - type string with restriction length(17)
     Het nummer waarmee een voertuig uniek wordt geïdentificeerd. Het is door de fabrikant of ambtshalve aangebracht in het voertuig.
    • voertuigType - optional; type VoertuigType
     • merkbeschrijving - optional; type Merkbeschrijving - type string with restriction maxLength(25)
      Merkbenaming zoals deze door de fabrikant van een voertuig is opgegeven.
     • handelsbenamingFabrikant - optional; type HandelsbenamingFabrikant - type string with restriction maxLength(50)
      Handelsbenaming die een fabrikant heeft toegekend aan een (uitvoering van een) variant binnen een Europees voertuigtype.
     • typegoedkeuring - optional, unbounded; type Typegoedkeuring
      • volgnummer type Volgnummer - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(2)
      • goedkeuringsnummer type Goedkeuringsnummer - type string with restriction maxLength(35)
    • maximumMassa - optional; type MaximumMassa
     • voertuig - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van het voertuig.
      Massa in kilogrammen.
     • aanhangwagenOngeremd - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van een ongeremde aanhangwagen welke door het motorrijtuig mag worden getrokken.
      Massa in kilogrammen.
     • middenAsAanhangwagenGeremd - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van een geremde middenasaanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een middenasaanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen waarvan de trekinrichting een onbeweeglijk deel vormt dan wel slechts in- en uitschuifbaar is en waarbij, bij gelijkmatig verdeelde lading, het trekkend voertuig door de trekinrichting van de aanhangwagen met ten hoogste 10% van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen wordt belast, met een maximum van 1000kg.
      Massa in kilogrammen.
     • autonoomAanhangwagenGeremd - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van een geremde autonome aanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een autonome aanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen met minimaal twee assen, waarvan in ieder geval één gestuurd is, en die is uitgerust met een beweegbare trekinrichting die het trekkende voertuig met minder dan 100 kg belast; als autonome aanhangwagen wordt voorts aangemerkt een gekoppelde dolly met een oplegger.
      Massa in kilogrammen.
     • opleggerAanhangwagenGeremd - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van een geremde oplegger welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een oplegger wordt verstaan: een aanhangwagen die is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld op zodanige wijze, dat een deel ervan op het motorrijtuig rust en dat een aanzienlijk deel van de massa van de oplegger en van zijn lading door het motorrijtuig wordt gedragen.
      Massa in kilogrammen.
     • samenstel - optional; type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
      Toegestane maximum massa van een samenstel van motorrijtuig en aanhangwagen volgens opgave fabrikant. Deze maximum massa is ONAFHANKELIJK van de koppeling die is gemonteerd.
      Massa in kilogrammen.
    • assen - optional; type Assen
     • as - optional, unbounded; type As
      • asNummer type AsNummer - type positiveInteger with restriction totalDigits(2)
       Het nummer van de (fysieke) as van vooraf gerekend en bij twee in elkaars verlengde liggende assen van links naar rechts gezien vanuit de rijrichting.
      • maximumLast type Massa - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
       De maximum last die is toegestaan op een as, geïdentificeerd door het asNummer. Dit afiribuut wordt niet gebruikt bij motorfietsen.
       Massa in kilogrammen.
    • fiscaal - optional; type Fiscaal
     • bpmBedrag - optional; type BpmBedrag - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(6)
      De door het Ministerie van Financiën vastgestelde verschuldigde belasting voor een personenauto of motorfiets gebaseerd op de netto catalogusprijs.
     • belastingeenheid - optional; type Belastingeenheid - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(3)
      Code voor de belastingeenheid d.w.z. O(ondernemingen)-eenheid of aangiftepunt van de Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor de fiscale BPM-gegevens van een bepaald voertuig.
     • catalogusprijs - optional; type Catalogusprijs - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(7)
      Het bedrag dat door de importeur bij het aanvragen van een kenteken is opgegeven als catalogusprijs voor een voertuig op het moment van aanvragen. De catalogusprijs is opgebouwd uit de neffo-catalogusprijs, inclusief af-fabriek accessoires, vermeerderd met de BPM en de omzetbelasting.
     • fiscaleCategorie - optional; type FiscaleCategorie - type string with restriction - enum { 'PERSONENAUTO', 'MOTORFIETS', 'BEDRIJFSAUTO' }
      Code voor de indeling van voertuigen t.a.v. de Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen 1992.
    • maximaal100KilometerIndicatie - optional; type boolean
     Indicator die aangeeft dat de aanvrager verklaart dat de bus waarvoor een kenteken wordt aangevraagd voldoet aan de eisen om 100 km/h te mogen rijden.
    • aantalPassagiers - optional; type AantalPassagiers - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(3)
     Het aantal passagiers (zittend en staand) in een voertuig van categorie M2 en M3.
    • europeesCarrosserienummer - optional; type EuropeesCarrosserienummer - type string with restriction maxLength(3)
     Europese codering voor nadere aanduiding van het type carrosserie van een voertuig. Deze codering wordt alleen toegepast bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën N en 0.
   • fabrikantKentekenplaat - optional; type FabrikantKentekenplaat - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(5)
    Code van de fabrikant die een set kentekenplaten voor het voertuig maakt. Bij het afhalen wordt gecontroleerd of dit de juiste fabrikant is.
   Output:
   aanvragenKentekenAntwoord (soap:body, use = literal)Source representation
   aanvragenKentekenAntwoord type aanvragenKentekenAntwoord - extension of type RdwAntwoord
   • voertuig type VoertuigResultaat
    • voertuigidentificatie type Voertuigidentificatie - type string with restriction length(17)
     Het nummer waarmee een voertuig uniek wordt geïdentificeerd. Het is door de fabrikant of ambtshalve aangebracht in het voertuig.
    • kenteken type Kenteken
    • kentekenplaatAfgifteCode type KentekenplaatAfgifteCode - type nonNegativeInteger with restriction totalDigits(6)
     Code die moet worden opgegeven bij het afhalen van kentekenplaten voor een (nieuw) voertuig. Omdat voor het voertuig nog geen kentekenkaart beschikbaar is wordt deze code gebruikt voor autorisatie. De afhaler moet wel een bedrijfspas kunnen tonen. Deze code wordt ook wel GAIK-code genoemd.
    • tenaamstellingscode1 type Tenaamstellingscode1
    • tenaamstellingscode2 type Tenaamstellingscode2
   Fault:
   rdwException (soap:fault, use = literal)Source representation
   message type rdwFault
   Fault:
   none
   Fault:
   none
  2. registrerenCvo
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   registrerenCvo
   Input:
   registrerenCvoVraag (soap:body, use = literal)Source representation
   registrerenCvoVraag type registrerenCvoVraag - extension of type RdwVraag
    Output:
    registrerenCvoAntwoord (soap:body, use = literal)Source representation
    registrerenCvoAntwoord type registrerenCvoAntwoord - extension of type RdwAntwoord
    Fault:
    none
    Fault:
    none

  WSDL source code

  <wsdl:definitions name="VKRCVO" targetNamespace="http://rdwservices.inmotiv.nl/vkrcvo"></wsdl:definitions>

  Impotred WSDL http://nsp.rdc.nl/rdw/5.0.3/rdw.wsdl