vkrcvo.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://rdwservices.inmotiv.nl/vkrcvo
Version 5.0.3
Element and Attribute Namespaces
 • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition
 • This schema imports schema(s) from the following namespace(s):
  • http://rdwservices.inmotiv.nl (at http://nsp.rdc.nl/rdw/5.0.3/rdw.xsd)
  • http://services.inmotiv.nl (at http://nsp.rdc.nl/inmotiv/5.0.3/inmotiv.xsd)

Declared Namespaces

Prefix Namespace
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
vkrcvo http://rdwservices.inmotiv.nl/vkrcvo
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
rdw http://rdwservices.inmotiv.nl
inmotiv http://services.inmotiv.nl
Schema Component Representation
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://rdwservices.inmotiv.nl/vkrcvo" version="5.0.3">
<xs:import namespace="http://rdwservices.inmotiv.nl" schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/rdw/5.0.3/rdw.xsd"/>
<xs:import namespace="http://services.inmotiv.nl" schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/inmotiv/5.0.3/inmotiv.xsd"/>
...
</xs:schema>
top

Global Declarations

Element: aanvragenKentekenAntwoord

Name aanvragenKentekenAntwoord
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<vkrcvo:aanvragenKentekenAntwoord>
<!-- ' rdw:RdwAntwoord ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
<vkrcvo:voertuig> vkrcvo:VoertuigResultaat </vkrcvo:voertuig> [1]
</vkrcvo:aanvragenKentekenAntwoord>
Schema Component Representation
<xs:element name="aanvragenKentekenAntwoord">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" rdw:RdwAntwoord ">
<xs:sequence>
<xs:element name="voertuig" type=" vkrcvo:VoertuigResultaat "/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: aanvragenKentekenVraag

Name aanvragenKentekenVraag
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<vkrcvo:aanvragenKentekenVraag>
<!-- ' rdw:RdwVraag ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
<vkrcvo:importeur> vkrcvo:Importeur </vkrcvo:importeur> [1]
<vkrcvo:rdcNummerDealer> inmotiv:RdcNummer </vkrcvo:rdcNummerDealer> [0..1]
<vkrcvo:voertuig> vkrcvo:Voertuig </vkrcvo:voertuig> [1]
<vkrcvo:fabrikantKentekenplaat> vkrcvo:FabrikantKentekenplaat </vkrcvo:fabrikantKentekenplaat> [0..1]
</vkrcvo:aanvragenKentekenVraag>
Schema Component Representation
<xs:element name="aanvragenKentekenVraag">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" rdw:RdwVraag ">
<xs:sequence>
<xs:element name="importeur" type=" vkrcvo:Importeur "/>
<xs:element name="rdcNummerDealer" type=" inmotiv:RdcNummer " minOccurs="0"/>
<xs:element name="voertuig" type=" vkrcvo:Voertuig "/>
<xs:element name="fabrikantKentekenplaat" type=" vkrcvo:FabrikantKentekenplaat " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: registrerenCvoAntwoord

Name registrerenCvoAntwoord
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<vkrcvo:registrerenCvoAntwoord>
<!-- ' rdw:RdwAntwoord ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
</vkrcvo:registrerenCvoAntwoord>
Schema Component Representation
<xs:element name="registrerenCvoAntwoord">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" rdw:RdwAntwoord "/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: registrerenCvoVraag

Name registrerenCvoVraag
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<vkrcvo:registrerenCvoVraag>
<!-- ' rdw:RdwVraag ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
Allow any elements from any namespace (skip validation). [1]
</vkrcvo:registrerenCvoVraag>
Schema Component Representation
<xs:element name="registrerenCvoVraag">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" rdw:RdwVraag ">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Global Definitions

Complex Type: As

Super-types: None
Sub-types: None
Name As
Used by (from the same schema document) Complex Type Assen
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:asNummer> vkrcvo:AsNummer </vkrcvo:asNummer> [1]
<vkrcvo:maximumLast> vkrcvo:Massa </vkrcvo:maximumLast> [1]

'De maximum last die is toegestaan op een as, geïdentificeerd door het asNummer. Dit afiribuut wordt niet gebruikt bij motorfietsen.'

</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="As">
<xs:sequence>
<xs:element name="asNummer" type=" vkrcvo:AsNummer "/>
<xs:element name="maximumLast" type=" vkrcvo:Massa "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Assen

Super-types: None
Sub-types: None
Name Assen
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:as> vkrcvo:As </vkrcvo:as> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Assen">
<xs:sequence>
<xs:element name="as" type=" vkrcvo:As " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Fiscaal

Super-types: None
Sub-types: None
Name Fiscaal
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:bpmBedrag> vkrcvo:BpmBedrag </vkrcvo:bpmBedrag> [0..1]
<vkrcvo:belastingeenheid> vkrcvo:Belastingeenheid </vkrcvo:belastingeenheid> [0..1]
<vkrcvo:catalogusprijs> vkrcvo:Catalogusprijs </vkrcvo:catalogusprijs> [0..1]
<vkrcvo:fiscaleCategorie> vkrcvo:FiscaleCategorie </vkrcvo:fiscaleCategorie> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Fiscaal">
<xs:sequence>
<xs:element name="bpmBedrag" type=" vkrcvo:BpmBedrag " minOccurs="0"/>
<xs:element name="belastingeenheid" type=" vkrcvo:Belastingeenheid " minOccurs="0"/>
<xs:element name="catalogusprijs" type=" vkrcvo:Catalogusprijs " minOccurs="0"/>
<xs:element name="fiscaleCategorie" type=" vkrcvo:FiscaleCategorie " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Importeur

Super-types: None
Sub-types: None
Name Importeur
Used by (from the same schema document) Element aanvragenKentekenVraag
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:memo> vkrcvo:Memo </vkrcvo:memo> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Importeur">
<xs:sequence>
<xs:element name="memo" type=" vkrcvo:Memo " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: MaximumMassa

Super-types: None
Sub-types: None
Name MaximumMassa
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:voertuig> vkrcvo:Massa </vkrcvo:voertuig> [0..1]

'Toegestane maximum massa van het voertuig.'

<vkrcvo:aanhangwagenOngeremd> vkrcvo:Massa </vkrcvo:aanhangwagenOngeremd> [0..1]

'Toegestane maximum massa van een ongeremde aanhangwagen welke door het motorrijtuig mag worden getrokken.'

<vkrcvo:middenAsAanhangwagenGeremd> vkrcvo:Massa </vkrcvo:middenAsAanhangwagenGeremd> [0..1]

'Toegestane maximum massa van een geremde middenasaanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een middenasaanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen waarvan de trekinrichting een onbeweeglijk deel vormt dan wel slechts in- en uitschuifbaar is en waarbij, bij gelijkmatig verdeelde lading, het trekkend voertuig door de trekinrichting van de aanhangwagen met ten hoogste 10% van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen wordt belast, met een maximum van 1000kg.'

<vkrcvo:autonoomAanhangwagenGeremd> vkrcvo:Massa </vkrcvo:autonoomAanhangwagenGeremd> [0..1]

'Toegestane maximum massa van een geremde autonome aanhangwagen welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een autonome aanhangwagen wordt verstaan: Een aanhangwagen met minimaal twee assen, waarvan in ieder geval één gestuurd is, en die is uitgerust met een beweegbare trekinrichting die het trekkende voertuig met minder dan 100 kg belast; als autonome aanhangwagen wordt voorts aangemerkt een gekoppelde dolly met een oplegger.'

<vkrcvo:opleggerAanhangwagenGeremd> vkrcvo:Massa </vkrcvo:opleggerAanhangwagenGeremd> [0..1]

'Toegestane maximum massa van een geremde oplegger welke door de bedrijfsauto mag worden getrokken. Onder een oplegger wordt verstaan: een aanhangwagen die is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld op zodanige wijze, dat een deel ervan op het motorrijtuig rust en dat een aanzienlijk deel van de massa van de oplegger en van zijn lading door het motorrijtuig wordt gedragen.'

<vkrcvo:samenstel> vkrcvo:Massa </vkrcvo:samenstel> [0..1]

'Toegestane maximum massa van een samenstel van motorrijtuig en aanhangwagen volgens opgave fabrikant. Deze maximum massa is ONAFHANKELIJK van de koppeling die is gemonteerd.'

</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="MaximumMassa">
<xs:sequence>
<xs:element name="voertuig" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="aanhangwagenOngeremd" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="middenAsAanhangwagenGeremd" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="autonoomAanhangwagenGeremd" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="opleggerAanhangwagenGeremd" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="samenstel" type=" vkrcvo:Massa " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Typegoedkeuring

Super-types: None
Sub-types: None
Name Typegoedkeuring
Used by (from the same schema document) Complex Type VoertuigType
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:volgnummer> vkrcvo:Volgnummer </vkrcvo:volgnummer> [1]
<vkrcvo:goedkeuringsnummer> vkrcvo:Goedkeuringsnummer </vkrcvo:goedkeuringsnummer> [1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Typegoedkeuring">
<xs:sequence>
<xs:element name="volgnummer" type=" vkrcvo:Volgnummer "/>
<xs:element name="goedkeuringsnummer" type=" vkrcvo:Goedkeuringsnummer "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Voertuig

Super-types: None
Sub-types: None
Name Voertuig
Used by (from the same schema document) Element aanvragenKentekenVraag
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:voertuigidentificatie> vkrcvo:Voertuigidentificatie </vkrcvo:voertuigidentificatie> [1]
<vkrcvo:voertuigType> vkrcvo:VoertuigType </vkrcvo:voertuigType> [0..1]
<vkrcvo:maximumMassa> vkrcvo:MaximumMassa </vkrcvo:maximumMassa> [0..1]
<vkrcvo:assen> vkrcvo:Assen </vkrcvo:assen> [0..1]
<vkrcvo:fiscaal> vkrcvo:Fiscaal </vkrcvo:fiscaal> [0..1]
<vkrcvo:maximaal100KilometerIndicatie> xs:boolean </vkrcvo:maximaal100KilometerIndicatie> [0..1]

'Indicator die aangeeft dat de aanvrager verklaart dat de bus waarvoor een kenteken wordt aangevraagd voldoet aan de eisen om 100 km/h te mogen rijden.'

<vkrcvo:aantalPassagiers> vkrcvo:AantalPassagiers </vkrcvo:aantalPassagiers> [0..1]
<vkrcvo:europeesCarrosserienummer> vkrcvo:EuropeesCarrosserienummer </vkrcvo:europeesCarrosserienummer> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Voertuig">
<xs:sequence>
<xs:element name="voertuigidentificatie" type=" vkrcvo:Voertuigidentificatie "/>
<xs:element name="voertuigType" type=" vkrcvo:VoertuigType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="maximumMassa" type=" vkrcvo:MaximumMassa " minOccurs="0"/>
<xs:element name="assen" type=" vkrcvo:Assen " minOccurs="0"/>
<xs:element name="fiscaal" type=" vkrcvo:Fiscaal " minOccurs="0"/>
<xs:element name="maximaal100KilometerIndicatie" type=" xs:boolean " minOccurs="0"/>
<xs:element name="aantalPassagiers" type=" vkrcvo:AantalPassagiers " minOccurs="0"/>
<xs:element name="europeesCarrosserienummer" type=" vkrcvo:EuropeesCarrosserienummer " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: VoertuigResultaat

Super-types: None
Sub-types: None
Name VoertuigResultaat
Used by (from the same schema document) Element aanvragenKentekenAntwoord
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:voertuigidentificatie> vkrcvo:Voertuigidentificatie </vkrcvo:voertuigidentificatie> [1]
<vkrcvo:kenteken> inmotiv:Kenteken </vkrcvo:kenteken> [1]
<vkrcvo:kentekenplaatAfgifteCode> vkrcvo:KentekenplaatAfgifteCode </vkrcvo:kentekenplaatAfgifteCode> [1]
<vkrcvo:tenaamstellingscode1> rdw:Tenaamstellingscode1 </vkrcvo:tenaamstellingscode1> [1]
<vkrcvo:tenaamstellingscode2> rdw:Tenaamstellingscode2 </vkrcvo:tenaamstellingscode2> [1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="VoertuigResultaat">
<xs:sequence>
<xs:element name="voertuigidentificatie" type=" vkrcvo:Voertuigidentificatie "/>
<xs:element name="kenteken" type=" inmotiv:Kenteken "/>
<xs:element name="kentekenplaatAfgifteCode" type=" vkrcvo:KentekenplaatAfgifteCode "/>
<xs:element name="tenaamstellingscode1" type=" rdw:Tenaamstellingscode1 "/>
<xs:element name="tenaamstellingscode2" type=" rdw:Tenaamstellingscode2 "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Complex Type: VoertuigType

Super-types: None
Sub-types: None
Name VoertuigType
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<vkrcvo:merkbeschrijving> vkrcvo:Merkbeschrijving </vkrcvo:merkbeschrijving> [0..1]
<vkrcvo:handelsbenamingFabrikant> vkrcvo:HandelsbenamingFabrikant </vkrcvo:handelsbenamingFabrikant> [0..1]
<vkrcvo:typegoedkeuring> vkrcvo:Typegoedkeuring </vkrcvo:typegoedkeuring> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="VoertuigType">
<xs:sequence>
<xs:element name="merkbeschrijving" type=" vkrcvo:Merkbeschrijving " minOccurs="0"/>
<xs:element name="handelsbenamingFabrikant" type=" vkrcvo:HandelsbenamingFabrikant " minOccurs="0"/>
<xs:element name="typegoedkeuring" type=" vkrcvo:Typegoedkeuring " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
top

Simple Type: AantalPassagiers

Super-types: xs:nonNegativeInteger < AantalPassagiers (by restriction)
Sub-types: None
Name AantalPassagiers
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 3
Documentation Het aantal passagiers (zittend en staand) in een voertuig van categorie M2 en M3.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="AantalPassagiers">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: AsNummer

Super-types: xs:positiveInteger < AsNummer (by restriction)
Sub-types: None
Name AsNummer
Used by (from the same schema document) Complex Type As
Content
 • Base XSD Type: positiveInteger
 • total no. of digits = 2
Documentation Het nummer van de (fysieke) as van vooraf gerekend en bij twee in elkaars verlengde liggende assen van links naar rechts gezien vanuit de rijrichting.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="AsNummer">
<xs:restriction base=" xs:positiveInteger ">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Belastingeenheid

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Belastingeenheid (by restriction)
Sub-types: None
Name Belastingeenheid
Used by (from the same schema document) Complex Type Fiscaal
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 3
Documentation Code voor de belastingeenheid d.w.z. O(ondernemingen)-eenheid of aangiftepunt van de Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor de fiscale BPM-gegevens van een bepaald voertuig.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Belastingeenheid">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: BpmBedrag

Super-types: xs:nonNegativeInteger < BpmBedrag (by restriction)
Sub-types: None
Name BpmBedrag
Used by (from the same schema document) Complex Type Fiscaal
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 6
Documentation De door het Ministerie van Financiën vastgestelde verschuldigde belasting voor een personenauto of motorfiets gebaseerd op de netto catalogusprijs.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="BpmBedrag">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Catalogusprijs

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Catalogusprijs (by restriction)
Sub-types: None
Name Catalogusprijs
Used by (from the same schema document) Complex Type Fiscaal
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 7
Documentation Het bedrag dat door de importeur bij het aanvragen van een kenteken is opgegeven als catalogusprijs voor een voertuig op het moment van aanvragen. De catalogusprijs is opgebouwd uit de neffo-catalogusprijs, inclusief af-fabriek accessoires, vermeerderd met de BPM en de omzetbelasting.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Catalogusprijs">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: EuropeesCarrosserienummer

Super-types: xs:string < EuropeesCarrosserienummer (by restriction)
Sub-types: None
Name EuropeesCarrosserienummer
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 3
Documentation Europese codering voor nadere aanduiding van het type carrosserie van een voertuig. Deze codering wordt alleen toegepast bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën N en 0.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="EuropeesCarrosserienummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: FabrikantKentekenplaat

Super-types: xs:nonNegativeInteger < FabrikantKentekenplaat (by restriction)
Sub-types: None
Name FabrikantKentekenplaat
Used by (from the same schema document) Element aanvragenKentekenVraag
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Documentation Code van de fabrikant die een set kentekenplaten voor het voertuig maakt. Bij het afhalen wordt gecontroleerd of dit de juiste fabrikant is.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="FabrikantKentekenplaat">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: FiscaleCategorie

Super-types: xs:string < FiscaleCategorie (by restriction)
Sub-types: None
Name FiscaleCategorie
Used by (from the same schema document) Complex Type Fiscaal
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'PERSONENAUTO'|'MOTORFIETS'|'BEDRIJFSAUTO'}
Documentation Code voor de indeling van voertuigen t.a.v. de Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen 1992.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="FiscaleCategorie">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="PERSONENAUTO"/>
<xs:enumeration value="MOTORFIETS"/>
<xs:enumeration value="BEDRIJFSAUTO"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Goedkeuringsnummer

Super-types: xs:string < Goedkeuringsnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name Goedkeuringsnummer
Used by (from the same schema document) Complex Type Typegoedkeuring
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 35
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Goedkeuringsnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: HandelsbenamingFabrikant

Super-types: xs:string < HandelsbenamingFabrikant (by restriction)
Sub-types: None
Name HandelsbenamingFabrikant
Used by (from the same schema document) Complex Type VoertuigType
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 50
Documentation Handelsbenaming die een fabrikant heeft toegekend aan een (uitvoering van een) variant binnen een Europees voertuigtype.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="HandelsbenamingFabrikant">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Importeurscode

Super-types: xs:string < Importeurscode (by restriction)
Sub-types: None
Name Importeurscode
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9a-zA-Z]*
 • length >= 1
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Importeurscode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:minLength value="1"/>
<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: KentekenplaatAfgifteCode

Super-types: xs:nonNegativeInteger < KentekenplaatAfgifteCode (by restriction)
Sub-types: None
Name KentekenplaatAfgifteCode
Used by (from the same schema document) Complex Type VoertuigResultaat
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 6
Documentation Code die moet worden opgegeven bij het afhalen van kentekenplaten voor een (nieuw) voertuig. Omdat voor het voertuig nog geen kentekenkaart beschikbaar is wordt deze code gebruikt voor autorisatie. De afhaler moet wel een bedrijfspas kunnen tonen. Deze code wordt ook wel GAIK-code genoemd.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="KentekenplaatAfgifteCode">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Massa

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Massa (by restriction)
Sub-types: None
Name Massa
Used by (from the same schema document) Complex Type MaximumMassa , Complex Type MaximumMassa , Complex Type MaximumMassa , Complex Type MaximumMassa , Complex Type MaximumMassa , Complex Type MaximumMassa , Complex Type As
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Documentation Massa in kilogrammen.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Massa">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Memo

Super-types: xs:string < Memo (by restriction)
Sub-types: None
Name Memo
Used by (from the same schema document) Complex Type Importeur
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 20
Documentation Importeurs informatie bij kenteken aanvraag.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Memo">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Merkbeschrijving

Super-types: xs:string < Merkbeschrijving (by restriction)
Sub-types: None
Name Merkbeschrijving
Used by (from the same schema document) Complex Type VoertuigType
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Documentation Merkbenaming zoals deze door de fabrikant van een voertuig is opgegeven.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Merkbeschrijving">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Voertuigidentificatie

Super-types: xs:string < Voertuigidentificatie (by restriction)
Sub-types: None
Name Voertuigidentificatie
Used by (from the same schema document) Complex Type Voertuig , Complex Type VoertuigResultaat
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 17
Documentation Het nummer waarmee een voertuig uniek wordt geïdentificeerd. Het is door de fabrikant of ambtshalve aangebracht in het voertuig.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Voertuigidentificatie">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Volgnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Volgnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name Volgnummer
Used by (from the same schema document) Complex Type Typegoedkeuring
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 2
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Volgnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
 • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia" >
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice [1]
<city> string </city> [1]
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1] ?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexType name="AusAddress">
<complexContent>
<extension base=" Address ">
<sequence>
<element name="state" type=" AusStates "/>
<element name="postcode">
<simpleType>
<restriction base=" string ">
<pattern value="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="country" type=" string " fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top