rdw.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://rdwservices.inmotiv.nl
Version 5.0.3
Element and Attribute Namespaces
 • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition
 • This schema imports schema(s) from the following namespace(s):
  • http://services.inmotiv.nl (at http://nsp.rdc.nl/inmotiv/5.0.3/inmotiv.xsd)

Declared Namespaces

Prefix Namespace
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
tns http://rdwservices.inmotiv.nl
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
inmotiv http://services.inmotiv.nl
Schema Component Representation
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://rdwservices.inmotiv.nl" version="5.0.3">
<xs:import namespace="http://services.inmotiv.nl" schemaLocation="http://nsp.rdc.nl/inmotiv/5.0.3/inmotiv.xsd"/>
...
</xs:schema>
top

Global Definitions

Complex Type: GeenTeller

Super-types: None
Sub-types: None
Name GeenTeller
Used by (from the same schema document) Model Group Tellerstand
Abstract no
XML Instance Representation
<.../>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="GeenTeller">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: RdwAntwoord

Super-types: inmotiv:InmotivAntwoord < RdwAntwoord (by extension)
Sub-types: None
Name RdwAntwoord
Abstract yes
XML Instance Representation
<...>
<!-- ' inmotiv:InmotivAntwoord ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
<tns:rdwMelding> tns:Melding </tns:rdwMelding> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="RdwAntwoord" abstract="true">
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" inmotiv:InmotivAntwoord ">
<xs:sequence>
<xs:element name="rdwMelding" type=" tns:Melding " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
top

Complex Type: RdwVraag

Super-types: inmotiv:InmotivVraag < RdwVraag (by extension)
Sub-types: None
Name RdwVraag
Abstract yes
XML Instance Representation
<...>
<!-- ' inmotiv:InmotivVraag ' super type was not found in this schema. Some elements and attributes may be missing. -->
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="RdwVraag" abstract="true">
<xs:complexContent>
<xs:extension base=" inmotiv:InmotivVraag "/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
top

Complex Type: Tellerstand

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Kilometerstand (by restriction) < Tellerstand (by extension)
Sub-types: None
Name Tellerstand
Used by (from the same schema document) Model Group Tellerstand
Abstract no
XML Instance Representation
<...
eenheid=" tns:TellerstandEenheid [0..1]">
tns:Kilometerstand
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="Tellerstand">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base=" tns:Kilometerstand ">
<xs:attribute name="eenheid" type=" tns:TellerstandEenheid "/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
top

Model Group: Tellerstand

Name Tellerstand
XML Instance Representation
Start Choice [1]
<tns:tellerstand> tns:Tellerstand </tns:tellerstand> [1]
<tns:geenTeller> tns:GeenTeller </tns:geenTeller> [1]
End Choice
Schema Component Representation
<xs:group name="Tellerstand">
<xs:choice>
<xs:element name="tellerstand" type=" tns:Tellerstand "/>
<xs:element name="geenTeller" type=" tns:GeenTeller "/>
</xs:choice>
</xs:group>
top

Simple Type: Chassisnummer

Super-types: xs:string < Chassisnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name Chassisnummer
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 25
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Chassisnummer">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Kilometerstand

Super-types: xs:nonNegativeInteger < Kilometerstand (by restriction)
Sub-types:
Name Kilometerstand
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 7
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Kilometerstand">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Meldcode

Super-types: xs:string < Meldcode (by restriction)
Sub-types: None
Name Meldcode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length = 4
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Meldcode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:length value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Melding

Super-types: xs:string < Melding (by restriction)
Sub-types: None
Name Melding
Used by (from the same schema document) Complex Type RdwAntwoord
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 78
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Melding">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="78"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Naam

Super-types: xs:string < Naam (by restriction)
Sub-types: None
Name Naam
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 45
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Naam">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="45"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: RdwBedrijfsnummer

Super-types: xs:nonNegativeInteger < RdwBedrijfsnummer (by restriction)
Sub-types: None
Name RdwBedrijfsnummer
Content
 • Base XSD Type: nonNegativeInteger
 • total no. of digits = 5
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="RdwBedrijfsnummer">
<xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Straat

Super-types: xs:string < Straat (by restriction)
Sub-types: None
Name Straat
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 24
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Straat">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="24"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: TellerstandEenheid

Super-types: xs:string < TellerstandEenheid (by restriction)
Sub-types: None
Name TellerstandEenheid
Used by (from the same schema document) Complex Type Tellerstand
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'Kilometer'|'Mijl'}
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="TellerstandEenheid">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="Kilometer"/>
<xs:enumeration value="Mijl"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Tenaamstellingscode1

Super-types: xs:int < Tenaamstellingscode1 (by restriction)
Sub-types: None
Name Tenaamstellingscode1
Content
 • Base XSD Type: int
 • value >= 0
 • total no. of digits = 4
Documentation De tenaamstellingscode is een code die een eigenaar krijgt bij de tenaamstelling van een voertuig. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of geƫxporteerd wordt. Hij fungeert als een wilsverklaring, ongeveer zoals een pincode. De code wordt om veiligheidsredenen in twee delen opgeslagen en uitgewisseld. De tenaamstellingscode-1 is het eerste deel. Het is een code van exact 4 cijfers, dus inclusief eventuele voorloopnullen.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Tenaamstellingscode1">
<xs:restriction base=" xs:int ">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Tenaamstellingscode2

Super-types: xs:int < Tenaamstellingscode2 (by restriction)
Sub-types: None
Name Tenaamstellingscode2
Content
 • Base XSD Type: int
 • value >= 0
 • total no. of digits = 5
Documentation De tenaamstellingscode is een code die een eigenaar krijgt bij de tenaamstelling van een voertuig. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of geƫxporteerd wordt. Hij fungeert als een wilsverklaring, ongeveer zoals een pincode. De code wordt om veiligheidsredenen in twee delen opgeslagen en uitgewisseld. De tenaamstellingscode-2 is het tweede deel. Het is een code van exact 5 cijfers, dus inclusief eventuele voorloopnullen.
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Tenaamstellingscode2">
<xs:restriction base=" xs:int ">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:totalDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Transactiecode

Super-types: xs:string < Transactiecode (by restriction)
Sub-types: None
Name Transactiecode
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 4
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Transactiecode">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Simple Type: Woonplaats

Super-types: xs:string < Woonplaats (by restriction)
Sub-types: None
Name Woonplaats
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 24
Schema Component Representation
<xs:simpleType name="Woonplaats">
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:maxLength value="24"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
 • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia" >
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice [1]
<city> string </city> [1]
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1] ?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexType name="AusAddress">
<complexContent>
<extension base=" Address ">
<sequence>
<element name="state" type=" AusStates "/>
<element name="postcode">
<simpleType>
<restriction base=" string ">
<pattern value="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="country" type=" string " fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top