Service EKI

WSDL Namespace:
http://nsp.rdc.nl/RDC/diensten
WSDL source:
Imported schema:
http://nsp.rdc.nl/r1.62/diensten/EKIfacade.xsd
Schema docu:
Schema source:

Port EKI Port typeSource representation

Location:
https://acc-rdwservices.rdc.nl/eki/2.12/acc
Protocol:
SOAP
Default style:
document
Transport:
SOAP over HTTP
Operations:
 1. bevestigenSteekproefDetailSource representation
 2. opvoerenMeldingAfkeuringAPKDetailSource representation
 3. opvoerenMeldingGoedkeuringAPKDetailSource representation
 4. opvragenAPKrapportDetailSource representation
 5. opvragenKeuringsinstantieDetailSource representation
 6. opvragenKeurmeesterDetailSource representation
 7. opvragenMeldingAfkeuringDetailSource representation
 8. opvragenMeldingGoedkeuringDetailSource representation
 9. opvragenOpenstaandeSteekproevenDetailSource representation
 10. opvragenTechnischeControlepuntenDetailSource representation
 11. opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieDetailSource representation
 12. wijzigenAdresKeurmeesterDetailSource representation
 13. wijzigenPincodeDetailSource representation

Operations

  Port type EKISource representation

  1. bevestigenSteekproef
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   bevestigenSteekproef
   Input:
   bevestigenSteekproef (soap:body, use = literal)Source representation
   bevestigenSteekproef type bevestigenSteekproef
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
    • Kenteken - optional; type Kenteken
    • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
    • TransactiecodeErkenning type Transactiecode
    • Bevestigingsdatum - optional; type Datum
    • Bevestigingstijd - optional; type Tijd
   • Referentie type Referentie
   Output:
   bevestigenSteekproefAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   bevestigenSteekproefAntw type bevestigenSteekproefAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
    • TransactiecodeErkenning type Transactiecode
    • SteekproefBevestigd type Correct
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   bevestigenSteekproefSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   bevestigenSteekproefInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  2. opvoerenMeldingAfkeuringAPK
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPK
   Input:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPK (soap:body, use = literal)Source representation
   opvoerenMeldingAfkeuringAPK type opvoerenMeldingAfkeuringAPKBericht: MELDING KEURINGSINSTANTIEProces : 0517 Opvoeren melding afkeuring APK licht voertuigProces : 0537 Opvoeren melding afkeuring APK zwaar voertuigFunctie: 01 AanvraagFunctie: 08 AntwoordFunctie: 09 Foutbericht
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
    • SoortErkenningKeuringsinstantie - optional; type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • SoortMeldingKeuringsinstantie - optional; type SoortMeldingKeuringsinstantie
    • KINummerMelding - optional; type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VoertuigGebreken type VoertuigGebreken
    • RedenNietUitlezenVerbruik - optional; type RedenNietUitlezenVerbruik - type string with restriction - enum { 'T', 'E', 'A' }
     Code die de reden aangeeft waarom voor een voertuig waarvan overkomstg richtlijn 2021/392 de werkelijke brandstof- en elektriciteitverbruik uitgelezen zou moeten worden, deze niet is aangeleverd. Mogelijke waarden: T = technische reden E = geen toestemming eigenaar voertuig A = wel aangeleverd
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester type PincodeKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
   • IndicatieLichtZwaar - required; type IndicatieLichtZwaar - type string with restriction - enum { 'Licht', 'Zwaar' }
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw type opvoerenMeldingAfkeuringAPKAntw
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie type Tijd
    • SoortMeldingKeuringsinstantie type SoortMeldingKeuringsinstantie
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VervaldatumKeuring - optional; type Datum
    • TransactiecodeErkenning type Transactiecode
    • VoertuigGebreken type VoertuigGebreken
    • RedenNietUitlezenVerbruik type RedenNietUitlezenVerbruik - type string with restriction - enum { 'T', 'E', 'A' }
     Code die de reden aangeeft waarom voor een voertuig waarvan overkomstg richtlijn 2021/392 de werkelijke brandstof- en elektriciteitverbruik uitgelezen zou moeten worden, deze niet is aangeleverd. Mogelijke waarden: T = technische reden E = geen toestemming eigenaar voertuig A = wel aangeleverd
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester type PincodeKeurmeester
    • StatusCusumKeurmeester - optional; type StatusCusumKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
    • SteekproefKIIndicator - optional; type SteekproefKIIndicator
    • EindeQuarantaineTijd - optional; type Tijd
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • IndicatieLichtZwaar - required; type IndicatieLichtZwaar - type string with restriction - enum { 'Licht', 'Zwaar' }
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPKRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPKSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvoerenMeldingAfkeuringAPKInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  3. opvoerenMeldingGoedkeuringAPK
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPK
   Input:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPK (soap:body, use = literal)Source representation
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPK type opvoerenMeldingGoedkeuringAPKBericht: MELDING KEURINGSINSTANTIEProces : 0121 Opvoeren melding goedkeuring APK licht voertuigProces : 0253 Opvoeren melding periodieke keuring zwaar vrtgFunctie: 01 AanvraagFunctie: 08 AntwoordFunctie: 09 Foutbericht
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
    • SoortErkenningKeuringsinstantie - optional; type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • SoortMeldingKeuringsinstantie - optional; type SoortMeldingKeuringsinstantie
    • KINummerMelding - optional; type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VoertuigGebreken - optional; type VoertuigGebreken
    • RedenNietUitlezenVerbruik - optional; type RedenNietUitlezenVerbruik - type string with restriction - enum { 'T', 'E', 'A' }
     Code die de reden aangeeft waarom voor een voertuig waarvan overkomstg richtlijn 2021/392 de werkelijke brandstof- en elektriciteitverbruik uitgelezen zou moeten worden, deze niet is aangeleverd. Mogelijke waarden: T = technische reden E = geen toestemming eigenaar voertuig A = wel aangeleverd
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester type PincodeKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
    • AdresSteekproef type Adres
   • IndicatieLichtZwaar - required; type IndicatieLichtZwaar - type string with restriction - enum { 'Licht', 'Zwaar' }
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw type opvoerenMeldingGoedkeuringAPKAntw
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie type Tijd
    • SoortMeldingKeuringsinstantie type SoortMeldingKeuringsinstantie
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VervaldatumKeuring - optional; type Datum
    • TransactiecodeErkenning type Transactiecode
    • VoertuigGebreken - optional; type VoertuigGebreken
    • RedenNietUitlezenVerbruik type RedenNietUitlezenVerbruik - type string with restriction - enum { 'T', 'E', 'A' }
     Code die de reden aangeeft waarom voor een voertuig waarvan overkomstg richtlijn 2021/392 de werkelijke brandstof- en elektriciteitverbruik uitgelezen zou moeten worden, deze niet is aangeleverd. Mogelijke waarden: T = technische reden E = geen toestemming eigenaar voertuig A = wel aangeleverd
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester type PincodeKeurmeester
    • StatusCusumKeurmeester - optional; type StatusCusumKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
    • SteekproefKIIndicator - optional; type SteekproefKIIndicator
    • EindeQuarantaineTijd - optional; type Tijd
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • IndicatieLichtZwaar - required; type IndicatieLichtZwaar - type string with restriction - enum { 'Licht', 'Zwaar' }
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPKRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPKSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvoerenMeldingGoedkeuringAPKInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  4. opvragenAPKrapport
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenAPKrapport
   Input:
   opvragenAPKrapport (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenAPKrapport type opvragenAPKrapportBericht: AKP RAPPORT IN PFD FORMAAT BASE64 GECODEERDProces : 2396 Opvragen APK rapportFunctie: 01 Aanvraag APK rapportFunctie: 08 Retourbericht APK rapportFunctie: 09 Foutbericht APK rapport
    • Kenteken type Kenteken
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie - optional; type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie - optional; type Tijd
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • TransactiecodeErkenning - optional; type Transactiecode
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenAPKrapportAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenAPKrapportAntw type opvragenAPKrapportAntw
    • Kenteken type Kenteken
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie - optional; type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie - optional; type Tijd
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • APKrapport type PdfBase64
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenAPKrapportSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenAPKrapportRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenAPKrapportInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  5. opvragenKeuringsinstantie
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenKeuringsinstantie
   Input:
   opvragenKeuringsinstantie (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenKeuringsinstantie type opvragenKeuringsinstantieBericht: KEURINGSINSTANTIE GEGEVENS MET ERKENNINGSGEGEVENSProces : 0481 Verstrekken actuele gegevens keuringsinstantieFunctie: 02 Aanvraag Erk geg en CusumFunctie: 08 Antwoord KI gegevensFunctie: 09 Foutbericht KI gegevens
    • KINummer - optional; type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenKeuringsinstantieAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenKeuringsinstantieAntw type opvragenKeuringsinstantieAntw
    • KINummer type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • NaamKeuringsinstantie type Naam
    • SoortKeuringsinstantie type SoortKeuringsinstantie
    • AdresKeuringsinstantie type Adres
    • TelefoonnummerKeuringsinstantie type Telefoonnummer
    • Erkenningen - optional; type Erkenningen
     • Erkenning
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenKeuringsinstantieRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenKeuringsinstantieSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenKeuringsinstantieInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  6. opvragenKeurmeester
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenKeurmeester
   Input:
   opvragenKeurmeester (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenKeurmeester type opvragenKeurmeesterBericht: KEURMEESTER GEGEVENS MET ERKENNINGGEGEVENSProces : 0512 Verstrekken actuele gegevens keurmeesterFunctie: 02 Aanvraag km-, erk geg en CusumFunctie: 08 Antwoord km-, erk geg en CusumFunctie: 09 Foutbericht km-gegevens
    • RDCNummer type RDCNummer
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenKeurmeesterAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenKeurmeesterAntw type opvragenKeurmeesterAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • GeslachtsnaamKeurmeester - optional; type Geslachtsnaam
    • VoorvoegselsKeurmeester - optional; type Voorvoegsels
    • VoorlettersKeurmeester - optional; type VoorlettersRDW
    • OpgemaakteNaamKeurmeester - optional; type OpgemaakteNaamKeurmeester
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
    • EinddatumKeurmeester type Datum
    • AdresKeurmeester type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • CorrespondentieAdresKeurmeester - optional; type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • BevoegdhedenKeurmeester
    • MobieleTelefoonnummer - optional; type Telefoonnummer
    • EmailAdres - optional; type Emailadres
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenKeurmeesterRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenKeurmeesterSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenKeurmeesterInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  7. opvragenMeldingAfkeuring
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenMeldingAfkeuring
   Input:
   opvragenMeldingAfkeuring (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenMeldingAfkeuring type opvragenMeldingAfkeuringBericht: MELDING KEURINGSINSTANTIEProces : 0538 Opvragen melding afkeuring meldingsinstantieFunctie: 01 AanvraagFunctie: 08 AntwoordFunctie: 09 Foutbericht
    • Kenteken - optional; type Kenteken
    • Meldcode - optional; type Meldcode
    • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • KINummerMelding - optional; type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • PasnummerKeurmeester - optional; type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenMeldingAfkeuringAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenMeldingAfkeuringAntw type opvragenMeldingAfkeuringAntw
    • Kenteken - optional; type Kenteken
    • Meldcode - optional; type Meldcode
    • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie type Tijd
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VervaldatumKeuring - optional; type Datum
    • TransactiecodeErkenning - optional; type Transactiecode
    • ToegevoegdObject
    • VoertuigGebreken type VoertuigGebrekenRaadplegen
    • PasnummerKeurmeester - optional; type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
    • AdresSteekproef - optional; type Adres
    • SteekproefKIIndicator - optional; type SteekproefKIIndicator
    • EindeQuarantaineTijd - optional; type Tijd
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenMeldingAfkeuringRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenMeldingAfkeuringSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenMeldingAfkeuringInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  8. opvragenMeldingGoedkeuring
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenMeldingGoedkeuring
   Input:
   opvragenMeldingGoedkeuring (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenMeldingGoedkeuring type opvragenMeldingGoedkeuringBericht: MELDING KEURINGSINSTANTIEProces : 0125 Opvragen melding goedkeuring meldingsinstantieFunctie: 01 AanvraagFunctie: 08 AntwoordFunctie: 09 FoutberichtAlleen bij het vraag bericht "opvragenMeldingAPK Keuringsresultaat="Afgekeurd"" mogen de volgende elementen worden opgegeven:- PasnummerKeurmeester en PincodeKeurmeesterAlleen bij het antwoord bericht opvragenMeldingAPKAntw, indien Keuringsresultaat="Goedgekeurd bij het vraag bericht", kan het element SoortMeldingKeuringsinstantie voorkomen.
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode - optional; type Meldcode
    • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • KINummerMelding - optional; type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenMeldingGoedkeuringAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenMeldingGoedkeuringAntw type opvragenMeldingGoedkeuringAntw
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode - optional; type Meldcode
    • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
    • SoortErkenningKeuringsinstantie type SoortErkenningKeuringsinstantie
    • MeldingsdatumKeuringsinstantie type Datum
    • MeldingstijdKeuringsinstantie type Tijd
    • SoortMeldingKeuringsinstantie - optional; type SoortMeldingKeuringsinstantie
    • KINummerMelding type KINummer
    • RDCNummer type RDCNummer
    • VervaldatumKeuring - optional; type Datum
    • TransactiecodeErkenning - optional; type Transactiecode
    • ToegevoegdObject
    • VoertuigGebreken - optional; type VoertuigGebrekenRaadplegen
    • PasnummerKeurmeester - optional; type PasnummerKeurmeester
    • KINummerInrichting - optional; type KINummer
    • AdresSteekproef - optional; type Adres
    • SteekproefKIIndicator - optional; type SteekproefKIIndicator
    • EindeQuarantaineTijd - optional; type Tijd
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenMeldingGoedkeuringRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenMeldingGoedkeuringSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenMeldingGoedkeuringInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  9. opvragenOpenstaandeSteekproeven
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenOpenstaandeSteekproeven
   Input:
   opvragenOpenstaandeSteekproeven (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenOpenstaandeSteekproeven type opvragenOpenstaandeSteekproeven
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenOpenstaandeSteekproevenAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenOpenstaandeSteekproevenAntw type opvragenOpenstaandeSteekproevenAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
    • OpenstaandeSteekproeven - optional; type Steekproeven
     • Steekproef - unbounded; type Steekproef
      • Kenteken type Kenteken
      • TransactiecodeErkenning type Transactiecode
      • Chassisnummer - optional; type Chassisnummer
      • EindeQuarantaineTijd type Tijd
      • MeldingsdatumKeuringsinstantie type Datum
      • MeldingstijdKeuringsinstantie type Tijd
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenOpenstaandeSteekproevenSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenOpenstaandeSteekproevenInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  10. opvragenTechnischeControlepunten
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenTechnischeControlepunten
   Input:
   opvragenTechnischeControlepunten (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenTechnischeControlepunten type opvragenTechnischeControlepunten Bericht: GEBREKENLIJST Proces : 3168 Selectie gebrek info voor keurmeester ext. appl Functie: 01 AanvraagberichtFunctie: 08 AntwoordberichtFunctie: 09 Foutbericht
   • RDCNummer type RDCNummer
   • KINummer type KINummer
   • LaatsteWijzigingTechnischeControlepunten - optional; type DatumTijd
   Output:
   opvragenTechnischeControlepuntenAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenTechnischeControlepuntenAntw type opvragenTechnischeControlepuntenAntw
   • RDCNummer type RDCNummer
   • KINummer type KINummer
   • TechnischeControlepunten - optional, unbounded; type TechnischeControlepunten
   • RDWMelding - optional; type Melding
   • LaatsteWijzigingTechnischeControlepunten - optional; type DatumTijd
   Fault:
   opvragenTechnischeControlepuntenRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenTechnischeControlepuntenSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenTechnischeControlepuntenInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  11. opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie
   Input:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantie type opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieBericht: TECHNISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN KEURINGSINSTANTIEProces : 1208 Opvragen techn gegevens tbv keuring KIFunctie: 01 AanvraagberichtFunctie: 02 AntwoordberichtFunctie: 09 Foutbericht
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
   • Referentie type Referentie
   Output:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw type opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KINummerMelding type KINummer
    • Kenteken type Kenteken
    • Meldcode type Meldcode
    • VoertuigsoortRDW type VoertuigsoortRDW
    • MerkRDW - optional; type MerkRDW
    • TypeBeschrijving - optional; type TypeBeschrijvingVoertuig
    • Chassisnummer type Chassisnummer
    • PlaatsChassisnummerOmschrijving type PlaatsChassisnummerOmschrijving
    • EegVoertuigCategorieToevoeging - optional; type EEGVoertuigCategorieToevoeging
    • UitgebreideVoertuigGegevens
    • BrandstofGegevens
    • ToegevoegdObject
    • VervaldatumKeuring - optional; type Datum
    • CarrosserieGegevensRDW
    • AsGegevensRDW
    • BijzonderhedenRDW
    • TopXGebreken
    • MeldingKeuringsinstantie
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   opvragenTechnischeGegevensTbvKeuringsinstantieInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  12. wijzigenAdresKeurmeester
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   wijzigenAdresKeurmeester
   Input:
   wijzigenAdresKeurmeester (soap:body, use = literal)Source representation
   wijzigenAdresKeurmeester type wijzigenAdresKeurmeesterBericht: KEURMEESTER GEGEVENS MET ERKENNINGGEGEVENSProces : 0513 Wijzigen (adres)gegevens keurmeester on-line (RDC)Functie: 01 Melding adresw keurmeesterFunctie: 08 Antw melding adresw keurmeestFunctie: 09 Foutmelding adresw keurmeester
    • RDCNummer type RDCNummer
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
    • AdresKeurmeester - optional; type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • CorrespondentieAdresKeurmeester - optional; type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • MobieleTelefoonnummer - optional; type Telefoonnummer
    • EmailAdres - optional; type Emailadres
   • Referentie type Referentie
   Output:
   wijzigenAdresKeurmeesterAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   wijzigenAdresKeurmeesterAntw type wijzigenAdresKeurmeesterAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • PasnummerKeurmeester type PasnummerKeurmeester
    • PincodeKeurmeester - optional; type PincodeKeurmeester
    • AdresKeurmeester - optional; type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • CorrespondentieAdresKeurmeester - optional; type AdresKeurmeester - extension of type Adres
     • LocatieAdresKeurmeester - optional; type LocatieAdres
     • PresentatieAdresRegel1 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel2 - optional; type PresentatieAdresRegel
     • PresentatieAdresRegel3 - optional; type PresentatieAdresRegel
    • MobieleTelefoonnummer - optional; type Telefoonnummer
    • EmailAdres - optional; type Emailadres
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   wijzigenAdresKeurmeesterRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   wijzigenAdresKeurmeesterSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   wijzigenAdresKeurmeesterInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string
  13. wijzigenPincode
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   wijzigenPincode
   Input:
   wijzigenPincode (soap:body, use = literal)Source representation
   wijzigenPincode type wijzigenPincodeBericht: WACHTWOORDGEGEVENSProces : 0013 Wijzigen wachtwoordFunctie: 01 AanvraagberichtFunctie: 08 AntwoordberichtFunctie: 13 Foutbericht
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KlantnummerRDW type KlantnummerRDW
    • WachtwoordActueel type WachtwoordRDW
    • WachtwoordNieuw type WachtwoordRDW
   • Referentie type Referentie
   Output:
   wijzigenPincodeAntw (soap:body, use = literal)Source representation
   wijzigenPincodeAntw type wijzigenPincodeAntw
    • RDCNummer type RDCNummer
    • KlantnummerRDW type KlantnummerRDW
    • WachtwoordNieuw type WachtwoordRDW
    • RDWMelding - optional; type Melding
   • Referentie type Referentie
   Fault:
   wijzigenPincodeRdwFault (soap:fault)Source representation
   message type RdwException
   Fault:
   wijzigenPincodeSystemFault (soap:fault)Source representation
   message type SystemException
   • faultcode type string
   Fault:
   wijzigenPincodeInputFault (soap:fault)Source representation
   message type InputException
   • faultcode type string

WSDL source code

<wsdl:definitions name="EKI" targetNamespace="http://nsp.rdc.nl/RDC/diensten">
<wsdl:portType name="EKI"></wsdl:portType>
<wsdl:binding name="eki" type="EKI"></wsdl:binding>
</wsdl:definitions>